Shipments

משלוח ואספקה


  מיני בוקס תל אביב תספק את המוצרים שנרכשו באמצעות אתר האינטרנט, לכתובת בישראל שיציין הלקוח בעת הזמנתו, על פי התנאים המפורטים להלן.  מיני בוקס תל אביב מתחייבת לספק רק מוצרים אשר התמורה בגינם שולמה במלואה )לרבות בגין ההובלה( ולכתובת אשר ציין הלקוח. התשלום עבור המשלוח, יתבצע באמצעות אותו אמצעי התשלום באמצעותו נרכשו המוצרים באתר. פריטים המצריכים שימוש במנוף – עלות נוספת החל מ- 350 ₪ בהתאם לקומה הרצויה )התשלום הנו ישירות למנופאי(. מועד אספקת המוצרים הוא כ4- ימי עסקים לפריטים קטנים. פריטים קטנים הנם פריטים בגודל אריזה עד 40 40X40Xס“מ ו/או עד 5 ק“ג. וכ7- ימים לפריטים גדולים. לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי שבתון כאשר תחילת ספירתם היא ביום קבלת אישור העסקה מחברת האשראי.  מיני בוקס תל אביב תעשה כמיטב יכולתה להקדים את מועד האספקה ו/או להתאימו לצרכי הלקוח. איסוף עצמי של מוצרים אשר נקנו באתר, מהסניף שצויין על ידי הלקוח בעת ההזמנה, הוא עד 4 ימי עסקים או מועד מאוחר יותר כפי שצויין בפרטי המוצר. )בעת סגר לא יתאפשר איסוף עצמי מהסניפים( הזמנה שבוצעה לאחר השעה 16:00 תיחשב, לצורך מועד האספקה, כהזמנה שבוצעה ביום העסקים שלמחרת.  מיני בוקס תל אביב לא תהא אחראית לכל עיכוב באספקה ו/או לאי -אספקה שייגרמו כתוצאה מפרטים שגויים ו/או לא מדויקים ומלאים שמסר הלקוח ו/או כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה של  מיני בוקס תל אביב לרבות שביתות, השבתות, מצב חירום ביטחוני וכיוצא באלה.ב